Z przyjemnością informujemy, że czasopismo ,,"Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe"" (ISSN 1734-6029) pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 4.2 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Zapraszamy do zapoznania się z metodologią oceny IC Journals Master List:
http://journals.indexcopernicus.com/page.php?page=3&id_lang=6