Propozycje tekstów prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły powinny zostać zapisane w formacie .doc (lub .docx); czcionka Times New Roman 14 pkt; interlinia 1,5 pkt; dłuższe cytaty (powyżej 3 linijek) powinny zostać wyodrębione od nowego akapitu, w cudzysłowie, czcionka 12 pkt, interlinia 1,5 pkt; w przypisach stosujemy terminy łacińskie (op. cit., ibidem); przypisy dolne.

Objętość artykułu: min. 9 stron, max. 20-25 stron według podanych wytycznych.

W górnym rogu na pierwszej stronie tekstu prosimy o zamieszczenie imienia, nazwiska i afiliacji autora (jeżeli autor taką posiada).

Informujemy, że w przypadku zakwalifikowania artykułu do publikacji konieczne jest wyrażenie zgody na publikację adresu mailowego, a także opracowanie i przysłanie redakcji bibliografii oraz 5-7słów kluczowych do artykułu.

 

Zapora ghostwriting

Ghostwriting jest to nieujawnienie nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, jako autora lub współautora pracy. Jest to również niewymienienie jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Przeciwieństwem tej postawy jest guest authorship (honorary authorship), czyli uwzględnienie konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację jest znikomy albo w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej i jako takie będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism).

Z tego względu redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Materiały niezamówione

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach przed ich publikacją, a także do odmowy ich druku.

Prawo autorskie

Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim.