– prof. dr hab. Piotr Mitzner (UKSW)
– pro. dr hab. David Malcolm (UG)
– prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (UW)
– prof. dr hab. Marek Wilczyński (UG)
– prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS)
– prof. Humberto Ortega Villaseñor (University of Guadalajara)
– prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz (UG)
– prof. dr hab. Tomasz Wójcik (UW)
– prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (UW)
– dr hab. Olaf Krysowski (prof. UW)
– dr hab. Ewa Szczęsna (prof. UW)
– dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim (prof. UG)
– dr hab. Marek Paryż (prof. UW)
– dr hab. Joanna Kokot (prof. UWM)
– dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik (prof. IBL PAN)
– dr hab. Jan Kordys (prof. IBL PAN)
– dr hab. Marek Kaźmierczak (prof. UAM)
– dr hab. Mirosława Modrzewska (prof. UG)
– dr hab. Dorota Kulczycka (prof. UZ)
– dr hab. Marcin Wołk (UMK)
– dr hab. Elżbieta Winiecka (UAM)
– dr hab. Jacek Gutorow (UO)
– dr hab. Krzysztof Tkaczyk (UW)
– dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga (UMCS)
– dr hab. Paweł Stachura (UMCS)
– dr Gabriela Jelito-Piechulik (UO)