kończyła studia magisterskie na Filologii Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku. Podjęła studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa, pod kierunkiem profesora Henryka Chudaka. W 2005 roku obroniła pracę doktorską Analyse sémiologique du théâtre de Jean-Paul Sartre (1943–1946). Od 1999 roku prowadzi zajęcia z historii literatury w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wykłada jako adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku, w Zakładzie Języka Francuskiego. W jej dorobku naukowym znajdują się artykuły z zakresu literaturoznawstwa drukowane między innymi w „Przeglądzie Humanistycznym”, teksty wystąpień konferencyjnych, jak Imaginaire africain dans les textes poétiques de Blaise Cendrars (wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2009), Travel Writings of Blaise Cendrars (wyd. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2010), posłowia (do powieści Honoré de Balzaka pod tytułem Kuzyn Pons, Kuzynka Bietka, Jaszczur; wyd. Zielona Sowa, Kraków) oraz tłumaczenia literatury (między innymi powieści Juliusza Verne’a) i tekstów popularnonaukowych. Prowadzi spotkania literackie dla dzieci i młodzieży („Godzina z bajką francuską”) oraz koło teatralne. Interesuje się historią literatury, krytyką literacką, teatrem oraz zjawiskami dotyczącymi frankofonii.

Artykuły

Varia