(1984), doktorantka w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW. Kulturoznawca i etnolog. Publikowała między innymi w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Kulturze i Historii”, „Baroku”.

Artykuły: