(1986), doktorant Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył licencjat z filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii UW. Publikował recenzje i studia literackie między innymi w „Tekstualiach”, „Literacjach”, „Wakacie”, „Zeszytach Poetyckich” i na stronach „Biura Literackiego”. Dziedziną jego pracy badawczej jest twórczość Cypriana Norwida w ujęciu komparatystycznym. Poeta – wydał drukiem pięć tomików poetyckich: Labirynt znikomości (2003), Czas teodycei (2007), Manetekefar (2009), Kamienie – Pieśni na pożegnanie (2010), Dormitoria (2011).

Artykuły:

 Poezja

Recenzje

Artykuły wstępne