(1987), absolwentka Psychologii i Hebraistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako lektorka i tłumaczka języka hebrajskiego. Zainteresowana tematyką stereotypów i uprzedzeń, psychologią religii, kulturą żydowską i izraelską oraz językiem hebrajskim.

Artykuły: