starszy wykładowca w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W kręgu jej zainteresowań badawczych leży współczesny dramat brytyjski, zwłaszcza zagadnienia związane ze strukturami czasu i przestrzeni. Jest autorką artykułów o T. Stoppardzie, S. Becketcie, H. Pinterze, E. Albee oraz C. Churchill, które ukazały się w kraju i za granicą, między innymi w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowenii, Maroku, Indiach i na Węgrzech.

Artykuły: