(1943), autorka ponad dziewięćdziesięciu szkiców i 8 książek z zakresu teorii tekstu, poetyki, stylistyki i wersologii – między innymi: Delimitacja tekstu literackiego (1974), (wraz ze Zdzisławą Kopczyńską) Tonizm (1979), Metafora (1984; za tę monografię otrzymała Nagrodę im. Brűcknera), Tekst. Próba syntezy (1993), Mówiąc przenośnie… Studia o metaforze (1994), Tekst – styl – poetyka (2003), (wraz ze Zdzisławą Kopczyńską i Lucyllą Pszczołowską) Znaczenie wyboru formy wiersza. Trzy studia (2007), Od słowa do sensu. Studia o metaforze (2012). Od 1993 roku kieruje Pracownią Poetyki Teoretycznej w Instytucie Badań Literackich PAN. Wykłada teorię literatury w Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze i Wydziale Reżyserii. Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Artykuły: