(1989), doktorantka na Wydziale Polonistyki UW. Absolwentka podyplomowych Gender Studies w IBL PAN.

Artykuły: