doktor nauk humanistycznych, historyk literatury i krytyk literacki. Doktoryzowała się w 2011 roku w Zakładzie Literatury XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu marketingu kultury na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Współpracuje z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej oraz miesięcznikiem „Nowe Książki”, dla którego pisze recenzje literackie i przeprowadza wywiady z pisarzami. Brała udział w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Publikowała m. in. w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim”, „Tekstualiach” i tomach zbiorowych.

Artykuły