"Tekstualia" to ogólnopolski kwartalnik naukowo-literacki o charakterze interdyscyplinarnym, założony przez Żanetę Nalewajk i Krzysztofę Krowirandę w 2005 roku.

Wersją pierwotną kwartalnika jest wydanie papierowe.

ISSN dla wersji papierowej czasopisma: 1734-6029

ISSN dla wersji online czasopisma: 2299-9906

Wydawcą kwartalnika jest Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa.

Czasopismo ukazuje się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniewa Grenia. Jest afiliowane przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

"Tekstualia" pozytywnie przeszły proces ewaluacji IC Journals Master List 2014. Jej rezultatem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 45.78 pkt. Punktacja wyliczona została na podstawie ankiety złożonej przez redakcję kwartalnika oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.

Od 2009 roku "Tekstualia" znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełna lista naukowych czasopism punktowanych znajduje się na stronie MNiSW (TUTAJ). Obecnie "Tekstualia" mają 11 punktów.

W naszym piśmie staramy się łączyć zagadnienia związane z literaturą, sztukami plastycznymi i naukami humanistycznymi. Do zadań, które realizujemy, należą zarówno popularyzacja wybitnych dzieł literatury, promocja twórców stawiających pierwsze kroki w życiu literackim, jak i prezentacja na kartach periodyku wyników badań prowadzonych przez autorytety naukowe oraz młodych badaczy. Wartość naszego kwartalnika została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w latach 2006–2010 i 2012–2014 "Tekstualia" otrzymały dotacje w ramach programów operacyjnych "Promocja czytelnictwa" oraz "Literatura i czytelnictwo". W latach 2015–2017 czasopismo dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku "Tekstualia" zostały dołączone do listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja z dnia 16 lipca 2009). Od 2009 roku kwartalnik dołączył do grona partnerów projektu "Review within Review" ("Czasopismo w czasopiśmie"), którego partnerami są periodyki literackie i literaturoznawcze publikowane w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (tj. w krajach grupy wyszehradzkiej – Czechach, Słowacji i na Węgrzech – oraz między innymi w Słowenii i Austrii).

W latach 2012–2014 czasopismo realizowało we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego projekt MNiSW Index Plus, czego rezultatem było wydanie dwóch numerów anglojęzycznych czasopisma oraz poszerzenie jego zasięgu międzynarodowego. Pierwszy zawiera wybór najważniejszych artykułów naukowych publikowanych w kwartalniku w latach 2007–2012. Drugi poświęcony jest trzem wybitnym polskim pisarzom: Witkacemu, Gombrowiczowi i Schulzowi.

„Tekstualia” mają swój wkład w promocję polskiej literatury i nauki poza granicami kraju. Teksty z czasopisma ukazywały się w tłumaczeniu między innymi na języki serbski, czeski, słoweński i angielski.

Pismo jako jedyne w Polsce łączy w przemyślany i inspirujący sposób prezentację rodzimej i zagranicznej literatury (prozy, poezji) oraz osiągnięć humanistyki (literaturoznawstwa, komparatystyki, wiedzy o kulturze, historii filozofii). Poszczególne numery realizują formułę monograficzną.