44 (1) 2016  

 

„TEKSTUALIA” 2016, nr 1 (44)

TEMAT NUMERU:

WILLIAM FAULKNER

 

NEKROLOG

ARTYKUŁ WSTĘPNY

ARTYKUŁY

PRZEDMOWY

WSPOMNIENIA O PROF. DR HAB. EDWARDZIE KASPERSKIM

KOLUMBICJE

LESYLWA

PROZA

POEZJA

TŁUMACZENIA

KRYTYKA