„TEKSTUALIA” 2016, nr 2 (45)

TEMAT NUMERU:

RUMUŃSKA „ARCA” W „TEKSTUALIACH”

 

ARTYKUŁY WSTĘPNE

POEZJA

ESEJ

PROZA

DRAMAT

LEKTURY PARALELNE

SZTUKI WIZUALNE

PRO MUSICA

 

* * *

VARIA

KRYTYKA ARTYSTYCZNA