Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Tekstualiów 4 (51) 2017, które tym razem zostały poświęcone interkulturowości.

W numerze 4(51)2017 zastanawiamy się nad koncepcją interkulturowości i jej współczesnymi literackimi reprezentacjami. Rozpatrujemy je w odniesieniu do takich pojęć jak wielokulturowość i zderzenie kultur. To pierwsze wiąże się z dążeniem do likwidacji (która najczęściej okazuje się pozorna) antagonizmów istniejących w obrębie wielokulturowego społeczeństwa, drugie zakłada istnienie silnych konfliktów między kulturami, podczas gdy koncepcja interkulturowości wyrasta z dążenia do autentycznego poznawania tego, co inne oraz do nawiązania żywego dialogu międzykulturowego. Zjawiska te znajdują wyraźny oddźwięk zarówno w literaturze polskiej ubiegłego stulecia, jak i w literaturach innych kręgów językowych i kulturowych.

 

Redaktorzy numeru: Żaneta Nalewajk, Tomasz Wiśniewski

Zainteresowanych zachęcamy do zakupu numeru.

Prenumeratę kwartalnika prowadzi wydawca czasopisma Dom Kultury Śródmieście w Warszawie.